Extincions dels animals

Hi ha animals que estan en perill d’extinció, això és per les causes que pots llegir en l’apartat La influència dels humans, per responsabilitat de la contaminació. Això fa que ens afecti tant a ells com a nosaltres, però també a les plantes, si seguim així la cadena alimentària no funcionarà correctament.

Nosaltres no ho veiem, però mentre estem tranquils a casa, hi ha animals que s’estan morint cada vegada més de pressa. Els pols es desglacen, i els óssos polars, pingüins, i més es queden sense llar i moren. A més les selves i boscos s’incendien de l’escalfament global, i tot això encara seguim llençant els cigarrets a terra encesos, llencem el paper d’alumini, i a sobre podem trobar fàcilment cristalls trencats als boscos.

En aquest apartat podràs veure i llegir diferents animals i plantes que estan malament per culpa del canvi climàtic i la contaminació.

Polar bear on the rock

“Polar bear on the rock” by Tambako the Jaguar is licensed under CC BY-ND 2.0

Comments are closed.